Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

8943 2866
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafruittree fruittree
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna
Reposted fromhagis hagis viazelkowypotwor zelkowypotwor
2214 d5e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamisspandora misspandora
Po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie, i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu.
— karpowicz

June 30 2015

Reposted fromszabatowa szabatowa viamajkey majkey
0536 1b1d
<3
Reposted fromfelicka felicka viaarrependimento arrependimento
4835 3ca9
Reposted fromcupandcup cupandcup viaarrependimento arrependimento
1798 88e7
1863 bc0a

when you talk with your female friend and your girlfriend is sitting next to you
Reposted frombecurious becurious viajoannawu joannawu
9942 eb9d
#1. Kiedy zainstalowałem program i nie mogę go nigdzie znaleźć...
Reposted fromxsneakyx xsneakyx viajoannawu joannawu
Nie można się wyrzec palenia, gdy nie ma czego całować.
— Freud
Reposted frombeliveinme beliveinme viajoannawu joannawu
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viajoannawu joannawu

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viajoannawu joannawu
7760 5a7c 500
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viajoannawu joannawu
7503 d7f1
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viajoannawu joannawu
9862 aead 500
Reposted fromlambadada lambadada viajoannawu joannawu
Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię. ”
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
— bardzo .
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viajoannawu joannawu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl