Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viajoannawu joannawu
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viajoannawu joannawu
0823 6b48
8845 9253 500
Reposted fromsunlight sunlight viajoannawu joannawu
1258 d803 500
Reposted fromxawery xawery viaagipacz agipacz
2706 cc08
Reposted fromsadeyes sadeyes viaagipacz agipacz
- Tak bardzo go kochasz?
- Kocham - odparła bez wahania.
- O rany - westchnąłem i dopiłem piwo.
- Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
Reposted fromte-quiero te-quiero viaagipacz agipacz

June 07 2015

Najboleśniejszym doświadczeniem jest wyobrażanie sobie przyszłości, zwłaszcza tej, której nigdy nie będziemy mieli.
— Søren Aabye Kierkegaard
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
5606 c8a6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamefir mefir
6137 6c91 500
Reposted fromkulamin kulamin viamefir mefir
3051 644a 500
Kraków, MDA.
Reposted fromredshadow redshadow viamefir mefir
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko "Niezwykli"

May 27 2015

My life by Sask on tumblr / instagram
Reposted fromcuty cuty viafabuleux fabuleux
Reposted frombluuu bluuu viatruesoup truesoup
5748 bb0f 500
Reposted fromEllaElla EllaElla viatruesoup truesoup
6376 8aed
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viafinka finka
Wmawiam sobie, że to był tylko zły sen, i oddycham. Oddycham po to, żeby się upewnić, że jeszcze żyję, ponieważ to wcale nie wygląda na życie.
— Colleen Hoover – Hopeless
Reposted fromnyaako nyaako viagittaara gittaara
7313 d755
Reposted fromtelewizja telewizja viasom3thingwild som3thingwild
7234 54d2
Reposted fromtelewizja telewizja viasom3thingwild som3thingwild
Jestem niestety zawsze przekonany, że ludzie naprawdę mają na myśli to, co mówią i czuję się bardzo dotknięty, gdy stwierdzę, że kłamią albo bawią się moim kosztem.
— Tove Jansson “Pamiętniki Tatusia Muminka”
Reposted fromwschod wschod
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl